Jump to content

a


1K-27

LSGD Priekšnieks
 • Content count

  159
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by 1K-27

 1. 1. Aplikācijas iesūtīšana. Kandidāts iesūta savu aplikāciju, pēc kā to izskata attiecīgi Los Santos Glābšanas Dienesta Rekrutācijas un apmācību nodaļa. Aplikācija parasti tiek izskatīta 2-3 darbadienu laikā. 2. Intervijas pieprasīšana, intervija. Pēc aplikācijas apstiprinājuma kandidāts pieprasa sev darba interviju. To apstiprina Rekrutācijas un apmācību nodaļas atbilstošās nozares darbinieki. Intervija tiek veikta 2 nedēļu laikā kopš intervijas pieprasījuma brīža. 3. Apmācības. Tiek veiktas apmācības attiecīgi amatam gan individuāli, gan komandā.
 2. 1K-27

  cau

  Sveiks. Veiksmi Tev šeit. Ļoti izsmeļoši, pirmo iespaidu esi radījis tiešām labu.
 3. LSGD tagad ir iespēja arī atjaunot amatu. Ja atbilsti visām prasībām - droši apdomā iespēju! Ja vēl neesi RP'ojis LSGD - pievienojies mums! Vienmēr pieņemam atbildīgus un RP'ot gribošus spēlētājus!

  1. Daring

   Daring

   Es brīnos kad tu izlaboji visu orgu. Kad es vadīju, man mediķi ceļmalaslapu lika uz lwuzstas rokas . 

  2. Wiliams

   Wiliams

   @Daring(pepe) jo pats iemaciji likt celmallapu palubom

  3. Daring

   Daring

   Noteikti. Es GD rpoju jau 2k17, un noteikti neesmu iemacijies kaut ko, ja, vari nomirt ar 'so domu. 

 4. -LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS- AMATA ATJAUNOŠANAS IESNIEGUMA VEIDLAPA I - Informācija par personu 1A. Uzvārds: 2A. Vārds: 3A. Dzimums: 4A. Tālruņa numurs: 5A. Dzīvesvieta: 6A. E-pasta adrese: II - Pagātne un nodarbinātība dienestā 1B. Amats, pakāpe: 2B. Pieņemšanas datums: 3B. Atkāpšanas datums: 4B. Amata pamešanas iemesls: 5B. Vai un kādās Glābšanas Dienesta divīzijās veicāt pienākumus: 6B. Kāpēc vēlaties atgriezties Glābšanas Dienestā: Iesnieguma paraksts: ((Ārpustēla informācija)) Vārds: Vecums: Visu esošo, kā arī pagātnes tēlu vārdi un uzvārdi; Links uz apstiprinātu rekrutācijas aplikāciju: Kāpēc vēlies atgriezties Los Santos Glābšanas Dienestā: Apstiprini, ka esi izvērtējis atgriešanās mērķi, pārskatījis iesnieguma patiesumu un gramatiku:
 5. -LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS- ATJAUNOŠANA AMATĀ - INFORMĀCIJA Pēc Dienesta Priekšnieka R.Thomson pavēles. No 2019. gada augusta Los Santos Glābšanas Dienestā ir sācis darboties atjaunotais likumprojekts par bijušo dienesta amatpersonu atjaunošanu amatā. Amata atjaunošanas lietas izskata Rekrutācijas un apmācības nodaļa kopā ar Iekšējās pārvaldības nodaļu. Amata atjaunošanas noteikumi un prasības Uz amata atjaunošanu var pretendēt bijušās Los Santos Glābšanas Dienesta amatpersonas, kuras: No dienesta ir atvaļinājušās, vai citā oficiālā un likumīgā ceļā pārtraukušas savu darbu - personas, kuras ir atstādinātas, atbrīvotas no pienākumu pildīšanas pārkāpumu dēļ netiek uzņemtas atpakaļ dienestā. Dienestā ir nostrādājušas vismaz 3 mēnešus, vismaz pamata pakāpē (Ugunsdzēsējs I; Paramediķis), pirms amata pamešanas. Pretendējot uz amata atjaunošanu, ietilpst atjaunošanas laika nepieciešamajās normās - neatrodas dienesta amatā ne ilgāk kā 5 gadus vai mazāk kā 3 mēnešus. Personas, kuras ir bez amata jau ilgāk kā 5 gadus vai mazāk kā 3 mēnešus nevar pretendēt uz amata atjaunošanu! Atbilst vecuma prasībām (21 - 55 gadi). Nav krimināli vai jebkā citādi sodītas, neatrodas Los Santos Policijas Departamenta uzraudzībā. Atbilst fiziskās sagatavotības un veselības normatīviem. Atjaunošanas kārtība un informācija Tiekot atjaunotam amatā laika periodā no 3 līdz 4 mēnešiem kopš amata pamešanas, persona tiek atgriezta atpakaļ pakāpē ar kādu atkāpās no amata. Tiekot atjaunotam amatā laika periodā no no 4 mēnešiem līdz 5 gadiem kopš amata pamešanas, personas ieņemamā pakāpe tiek samazināta, kā arī izvērtēta Vadošās padomes sēdē. Tiekot atjaunotam amatā, persona ieņem dienesta pakāpi pēc augstākminētajiem noteikumiem, taču neieņem amatu kādā no Glābšanas Dienesta divīzijām, nodaļām līdz tā atkal netiek apstiprināta ar Vadošās komandas lēmumu. Gadījumā, ja amata atjaunošanas pieteikums tiek NORAIDĪTS, persona ir tiesīga lēmumu apstrīdēt 14 dienu laikā. Apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā vai pieteikuma noraidīšanas gadījumā (neapstrīdot lēmumu) personai nav tiesību un iespēju atgriezties Los Santos Glābšanas Dienestā. Amata atjaunošana neparedz profesijas nozares, amata maiņu starp departamentiem. divīzijām un nodaļām. Pēc apstiprināta amata atjaunošanas iesnieguma ar personu sazinās Los Santos Glābšanas Dienesta Rekrutācijas un apmācību vai Iekšējās pārvaldības nodaļa, kas tālāk pārņem un kārto personas atjaunošanu amatā. Augusts 2019 LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
 6. Laikam jāatdzīvina šis, izlabojot iepriekšējo neveiklo postu. Tu pat nezini, ko vēlies. Kur nu vēl kaut kam piepildīties. Vēlos, lai vasara ilgst vēl kādu ilgāku laiku.
 7. 1K-27

  [Foruma spēle] Atskaņu spēle

  Visums - kritums Glābējs
 8. Pēc pēdējiem notikumiem varētu teikt, ka vispirms dara un tad domā - neapdomīgs. Bet uzreiz pats visu saprot un nes par to atbildību. Nav sanācis RP'ot kopā ļoti daudz, bet cik ir - viss ir bijis labā līmenī. Kā sacīt jāsaka - normāls , sakarīgs cilvēks.
 9. 1K-27

  Sveicieni visiem Playhardistiem!

  Sveiks! Veiksmi Tev šeit!
 10. 1K-27

  Čau :)

  Sveiks! Veiksmi Tev šeit!
 11. -Los Santos Glābšanas Dienests- Īsā pamācība Informācija ''Los Santos pilsēta ir apdraudēta vairāku katastrofu gadījumā. Gatavība katastrofām nozīmē ne tikai izdzīvošanas komplekta esamību Jūsu mājās, uzņēmējdarbības vietā un automašīnā, bet arī zināšanas, kas var ceļot kopā ar jums, lai kurp jūs dotos. Los Santos pilsētā gatavība katastrofām ir galvenā uzmanība visām pilsētas nozarēm. Sadarbība ar kopienu, brīvprātīgo grupām, bezpeļņas organizācijām, ieinteresētajām personām un pilsētu vadītājiem padarīs pilsētu noturīgu pret katastrofām un gatavu atveseļošanās procesiem pēc notikušā. Los Santos Glābšanas Dienests vēlas jums sagatavot 13 federāli identificētus draudus pilsētai: zemestrīces, ugunsgrēki, ekstrēms karstums, ekstrēms aukstums, zemes šļudoņi, plūdi, publiskā sabiedrības veselība, viesuļvētras, ķīmiskās ārkārtas situācijas, cunami, kibernoziegumi, tornado un terorisms. Kopienas Ārkārtas reaģēšanas grupas vienība nodrošina apmācību par sagatavotību katastrofām jūsu mājās un darbavietā. Sagatavotības tēmas ir gatavība katastrofai, katastrofu nomākšanas, mazināšanas tehnikas, katastrofu medicīnas operācijas, vieglie meklēšanas un glābšanas darbi, komandas organizācija un katastrofu psiholoģija, terorisms un iekšlietu aizsardzība.'' Drīzumā civiliedzīvotājiem būs pieejama informācija un pamācības katram no 13 iespējamajiem draudiem. LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS
 12. -Los Santos Glābšanas Dienests- Preses relīze Los Santos pilsētas iespējamie apdraudējumi Šodien Los Santos Glābšanas Dienests preses konferencē publiskoja pilsētas iespējamo draudu apskatu. Šajā apskatā ir iekļauti iespējamie draudi pilsētai, pie kuru novēršanas un sagatavotības darbiem strādā Los Santos Glābšanas Dienests. Drīzumā pilsētas iedzīvotājiem būs pieejama arī informācija un pamācības kā rīkoties dažādās apdraudējumu situācijās. Citāts no Los Santos Glābšanas Dienesta vadītāja Richard Thomson teiktā preses konferencē: ''Los Santos pilsēta ir apdraudēta vairāku katastrofu gadījumā. Gatavība katastrofām nozīmē ne tikai izdzīvošanas komplekta esamība Jūsu mājās, uzņēmējdarbības vietā un automašīnā, bet arī zināšanas, kas var ceļot kopā ar jums, lai kurp jūs dotos. Los Santos pilsētā gatavība katastrofām ir galvenā uzmanība visām pilsētas nozarēm. Sadarbība ar kopienu, brīvprātīgo grupām, bezpeļņas organizācijām, ieinteresētajām personām un pilsētu vadītājiem padarīs pilsētu noturīgu pret katastrofām un gatavu atveseļošanās procesiem pēc notikušā. Los Santos Glābšanas Dienests vēlas jums sagatavot 13 federāli identificētus draudus pilsētai: zemestrīces, ugunsgrēki, ekstrēms karstums, ekstrēms aukstums, zemes šļudoņi, plūdi, publiskā sabiedrības veselība, viesuļvētras, ķīmiskās ārkārtas situācijas, cunami, kibernoziegumi, tornado un terorisms. Glābšanas Dienesta Kopienas Ārkārtas reaģēšanas grupas vienība nodrošinās apmācības par sagatavotību katastrofām jūsu mājās un darbavietā. Sagatavotības tēmas ir gatavība katastrofai, katastrofu nomākšanas, mazināšanas tehnikas, katastrofu medicīnas operācijas, vieglie meklēšanas un glābšanas darbi, komandas organizācija un katastrofu psiholoģija, terorisms un iekšlietu aizsardzība.'' LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS PUBLISKO ATTIECĪBU NODAĻA
 13. -Los Santos Glābšanas Dienests- Īsā pamācība Sirdslēkme Koronāro artēriju slimība joprojām ir galvenais nāves cēlonis San Andreas štatā. Zvanīšana 9-1-1 būtu pirmais pasākums, ko veikt par personu, par kuru ir aizdomas, ka viņam varētu būt sirdslēkme. Visbiežākais sirdslēkmes simptoms ir sāpes krūtīs. Tās bieži tiek raksturotas kā smagums, spiediens vai stingrība. Tās var izstaroties arī uz citu ķermeņa daļu, piemēram, pleciem, kaklu vai žokli. Lai gan sāpes krūtīs ir biežākais sirdslēkmes simptoms, ne visas sirdslēkmes ir saistītas ar sāpēm krūtīs. Tas drīzāk attiecas uz sievietēm, diabētiķiem. Citus simptomus var raksturot kā vēdera spiedienu, gremošanas traucējumus vai elpas trūkumu. Dažos gadījumos simptomi var nebūt, tāpēc ir svarīgi mediķiem apskatīt personu un sniegt nepieciešamo aprūpi. Bieži vien persona, kas piedzīvo sirdslēkmi, var būt nolieguma stāvoklī un pretoties palīdzības sniegšanai. Tādējādi, ja rodas šaubas, esiet neatlaidīgs un zvaniet 9-1-1 neatkarīgi. Insults Insultu izraisa asins plūsmas pārtraukums smadzeņu apvidū. To izraisa vai nu trombs, kas ierobežo asins plūsmu, vai asiņošana no asinsvada smadzeņu iekšpusē. Insulta sākums var notikt pēkšņi un bez iepriekšējiem simptomiem vai brīdinājuma. Visbiežāk insults var rasties ar patoloģiskām grūtībām, pārvietojot ķermeņa daļu, un parasti tas notiek tikai vienā pusē. Citi simptomi var būt ''noslīkšana'' vienā sejas vai mutes pusē un/vai apgrūtināta vārdu veidošanās. Katru reizi, kad rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties jāizsauc 9-1-1. Negaidiet, lai redzētu, vai simptomi izzūd atsevišķi. Tas ir tāpēc, ka insulta ārstēšanai izmantotās zāles ir visefektīvākās, ja tās lieto pēc iespējas agrāk. Faktiski dažas zāles vairs nav palīdzību sniedzošas, vērtas tikai jau pēc pāris stundām pēc simptomu parādīšanās. Dehidratācija (atūdeņošanās) Dehidratācija ir pārmērīgs ūdens zudums šūnu līmenī. To visbiežāk izraisa šķidruma zudums organismā ilgstošas vemšanas vai caurejas dēļ, bet to var izraisīt arī tādi faktori kā pārmērīga diurētisko līdzekļu (ūdens tablešu) lietošana, vienkārša ūdens neuzņemšana organismā ilgu laiku, kā arī pārkaršana. Dehidratācijas izraisīšanai nepieciešamais vemšanas vai caurejas daudzums ir atšķirīgs, bet parasti tas ir saistīts ar cilvēka ķermeņa masu. Tādējādi zīdaiņi pirms dehidratācijas var panest mazāk šķidruma zudumu nekā pieaugušie. Tas pats attiecas uz neveseliem, slimību skartiem pieaugušajiem salīdzinājumā ar normālā veselības stāvoklī esošiem pieaugušajiem. Īstu dehidratāciju nevar novērst, tikai patērējot ūdeni, jo to parasti pavada elektrolītu līdzsvara traucējumi. Ārstēšana jānovēro slimnīcā, jo jāveic laboratorisko analīžu uzraudzība, lai noteiktu elektrolītu līmeni, no kuriem daži ir svarīgi sirdij un vitāli svarīgiem orgāniem. Vēl viens dehidratācijas risks ir nieres kas, palicis neārstēts, var izraisīt vāju nieru izvadi vai pat mazspēju. LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS
 14. -Los Santos Glābšanas Dienests- Īsā pamācība Ārkārtas gadījumā zvanīšana 9-1-1 parasti ir pirmā prioritāte. Izņēmums būtu tāda tūlītēja rīcība, kas uzlabotu cilvēka izdzīvošanas iespējas. Piemērs tam būtu atbrīvot ūdenī iegremdētu bērnu. Zvanot 9-1-1, esiet gatavs pārbaudīt un nosaukt savu atrašanās vietu. Fiksētais tālrunis piedāvā priekšrocības salīdzinājumā ar mobilo tālruni, jo tas automātiski nodrošina 9-1-1 operatoram adresi, no kuras zvanāt. Ņemot vērā ārkārtas situāciju, 9-1-1 operators var sniegt norādījumus, kā palīdzēt pacientam pirms dīkstāves, kamēr ierodas glābēji. Tas var ietvert virzienu, kā veikt CPR, vai kaut ko tik vienkāršu kā pacienta pagriešanu uz sāniem vai apģērba atpogāšanu. Kad visi pirmsierašanās norādījumi ir izpildīti, veiciet darbības, kas var palīdzēt Glābšanas Dienestam Jūs atrast. Tas var būt, ieslēdzot lieveņa apgaismojumu vai liekot kādam doties tālāk/ārpus no notikuma vietas un novirzīt glābējus uz pacienta atrašanās vietu. Visbeidzot atcerieties, ka 9-1-1 attiecas uz ārkārtas situācijām. Vispārējai informācijai vai jautājumiem par Los Santos pilsētas pakalpojumiem zvanāmais numurs ir 3-1-1. LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS
 15. 1K-27

  Sveiki visiem

  Sveiks! Veiksmi Tev šeit!
 16. -Los Santos Glābšanas Dienests- Īsā pamācība Uguns! Ko darīt? Ja savā apkārtnē redzat dūmus vai uguni, nekavējoties ziņojiet par to, zvanot 9-1-1. Neaizmirstiet ņemt vērā atrašanās vietu, lai dispečers varētu nosūtīt glābējus uz pareizo atrašanās vietu, pirms noliekat klausuli. Evakuācija Evakuējoties priekšlaikus, jūs savai ģimenei un sev dosiet vislabāko iespēju izdzīvot ugunsgrēkā. Jūs varat palīdzēt arī ugunsdzēsējiem, atbrīvojot ceļus no sastrēgumiem, ļaujot viņiem pārvietoties jūsu rajonā un izkļūt no tā, tādējādi darot savu darbu - glābjot cilvēku dzīvību un īpašumu. Ja nepieciešama tūlītēja evakuācija, turiet prātā sešus punktus: Cilvēki un mājdzīvnieki Papīri, tālruņu numuri un svarīgi dokumenti Receptes, vitamīni un brilles Attēli un neaizstājamas atmiņas Personālie datori (informācija cietajā diskā un diskos) “Plastikāts” (kredītkartes, bankomātu kartes) un skaidra nauda Atcerieties: Ja jums liek evakuēties, atstājiet to pietiekami agri, lai izvairītos no ugunsgrēka, dūmiem vai satiksmes sastrēgumiem. Negaidiet, lai glābēji paziņo, ka jādodas prom. Ja jūtiet, ka liesmas Jūs apdraud - dodaties prom. Turiet atslēgas sev līdzi, lai varētu ātri evakuēties, ja tas ir nepieciešams. Ja uguns ir Jūsu īpašumā, nekavējoties pametiet vietu pa tuvāko izeju - durvīm, logiem. Skaļi ziņojiet par to pārējiem, kuri atrodas ugunsgrēka vietā. Ieslēdziet ugunsgrēka brīdinājuma sistēmu, ja tā vēl nav ieslēgusies. Necentieties līdzi ņem visas personīgās lietas - ja Jums tuvumā ir Jūsu dokumenti, cilvēki vai mājdzīvnieki, dodaties ar tiem ārpus nedrošās vietas. Nekādā gadījumā nedodaties uz ilgāku laiku, dziļāk liesmu plosošajā vietā. Ja liesmas ir mazas, izmantojat tuvumā esošo ugunsdzēšamo aparātu, bet izmantojat tikai tādā gadījumā, ja liesmas ir patiešām mazas un neapdraud Jūsu vai citu dzīvību, veselības stāvokli! Ja liesmas ir skārušas citas personas teritoriju, esat notikušā aculiecinieks, cenšaties sniegt palīdzību neriskējot ar savu dzīvību. Iespēju robežās cenšaties evakuēt cilvēkus un apturēt liesmu izplatību. Ārpus telpām Pārvietojiet pagalma mēbeles prom no mājas. Aizsedziet logus, bēniņu atveres, dzegas un ventilācijas iekārtas ar mazāk uzliesmojošu materiālu, piemēram, 1/2 collu (vai biezāku) saplāksni. Aizveriet logu slēģus un žalūzijas, ja tie ir ugunsdroši. Piestipriniet pie krāniem dārza šļūtenes un novietojiet tās tā, lai tās varētu sasniegt visas jūsu mājas teritorijas. Lai piekļūtu jumtam, novietojiet kāpnes pret māju tuvojošos liesmu pretējā pusē. Izslēdziet butāna/propāna vai dabasgāzes vārstus. Iekštelpās Aizveriet visus logus un durvis ap telpu, lai novērstu dzirksteļu iepūšanu dziļāk iekšā, kā arī lai mājā liesmas uzliesmotu pēc iespējas lēnāk. Ieslēdziet gaismu visās jūsu mājas istabās, uz lieveņa un pagalmā. Jūsu mājas būs vairāk redzamas caur dūmiem vai tumsu. Pārvietojiet mēbeles prom no logiem un bīdāmajām stikla durvīm, lai izvairītos no aizdegšanās. Atrodaties pēc iespējas tuvāk zemei, jo tur būs vairāk gaisa. Samitriniet kādu apģērba gabalu vai lupatiņu un turiet to sev pie sejas, tas atvieglos elpošanas procesu. ((TIKS PAPILDINĀTS, UZLABOTS)) LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS
 17. LOS SANTOS POLICIJAS DEPARTAMENTS Licence lai iegādātos ieroci. A1. Uzvārds : Taylor A2. Vārds : Matthew A3. Vidējais vārds : N/A A4. Dzimšanas datums: 19/12/1992 A5. Telefona numurs : 854507 A6. Pilsonība : Amerikas A7. Dzimšanas vieta : Los Santos, SA A8. Dzīvesvietas adrese : Washington St #1 A9. Dzimums : Vīrietis A10. Vai tev ir vadītāja apliecība : Jā, ir. Ieroču apraksts B1. Kādu šaujamieroci (-us) jūs plānojat regulāri iegādāties un atjaunot (saraksts zemāk norādītajos laukos, ne vairāk kā trīs šaujamieroči) : • Glock 19• Beretta 92FS • Glock 21 B2. Ja bise ir sarakstā, apstiprini vai tā ir vienstobra vai divstobra bise: N/A B3. Kur ierocis (i) tiks glabāts (i) ? ((atzīmēt ar krustiņu)) [X] Mājā [X] Biznesā Noteikumi un aizliegumi Licences turētājs ir atbildīgs par visu cilvēku ievainojumiem vai pat nāvi, ja tas ir izdarīts lietojot ieroci. Licences turētājs nes pilnu atbildību par nodarītajiem zaudējumiem arī kāda cita īpašumam, ja ieroča lietošanas gadījumā tādi rodas. Ja licences turētājs ievaino kādu ar nepietiekošu iemeslu izmantojot ieroci tad viņš nes pilnu atbildību un var tikt tiesāts par savām darbībām. Los Santos Policijas Departaments var atņemt ieroču licenci neatgriežot neko no visas summas, kas tika samaksāta. Es, Matthew Taylor, apliecinu, ka saprotu un ievērošu visus noteikumus, saprotu sekas un noteikumus, kas var notikt, ja noteikumi netiks ievēroti. ((Ārpus tēla informācija)) C1. Screenshots no /stats : https://imgur.com/c82npPl C2. Screenshots ar mājas adresi : https://imgur.com/tq0A3H8 C3. Screenshots no admin history (/history) : https://imgur.com/JXDXMDG C4. Vecums : 17
 18. -Los Santos Glābšanas Dienests- Ugunsdrošības ekipējuma saraksts Old School Classic Garage - USN01 | Idlewood Labdien, Jesse Callahan! Informējam, ka Jūsu sertifikāta pieteikums ir noraidīts nesaņemtās apmaksas dēļ. Augusts 3.; 2019 Los Santos Glābšanas Dienests SERTIFICĒŠANAS DIVĪZIJA Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta
 19. 1K-27

  [2019] Jūlija nominācijas

  FORUMS Foruma uzraugs; @Alex's lietotājs; @index radošākais; @Grafake aktīvākais(gan forumā,gan serveros); @jex izpalīgs; @Superbee komunikablākais; @terijs nopietnākais; @EastSide labākā frāze(nav jāmin konkrētu lietotāju,pietiek ar vienkārši frāzi); N/A sliņķis; N/A seja(cilvēks,kurš ar savu personību, uzvešanos vislabāk reprezentējis projektu); @OwenS jokdaris; N/A MTA Roleplay MTA administrātors; @Redline MTA skolotājs; @Christian MTA aktīvākais lietotājs; @eslains MTA slinkākais administrātors/GM; N/A MTA mēneša nelegālā; N/A MTA mēneša frakcija; LSGD MTA bagātākais spēlētājs; N/A Teamspeak3 TS3 uzraugs; @Demons TS3 balamute; @Vodo4ka
 20. 1K-27

  čau no Strike :D

  Sveiks. Veiksmi Tev šeit.
 21. -Los Santos Glābšanas Dienests- Preses relīze Operatīvais transports Los Santos Glābšanas Dienestā šodien tika atjaunota operatīvo transportlīdzekļu bāze, norakstot dažus esošos transportlīdzekļus, kā arī iegādājoties jaunus esošo vietā. Šobrīd Los Santos Glābšanas Dienesta rīcībā ir 19 transporta vienības, kuras ikdienā veic glābšanas darbus. Turpinājumā norādīta informācija par atjaunotās transporta bāzes rīcībā esošajiem transportlīdzekļiem uz doto brīdi. Los Santos Glābšanas Dienesta rīcībā ir 3 veidu RA (Rescue Ambulance): Divas 2010. gada Ford E450 RA Divas 2018. gada Dodge Ram 5500 Divas 2011. gada Dodge Ram 3500 Los Santos Glābšanas Dienesta rīcībā ir 2 veidu ENGINE (dzēšanas darbu) ugunsdzēsēju transportlīdzekļi: Divas 2005. gada Seagrave Marauder II ENGINE Divas 2009. gada Pierce Arrow XT ENGINE Los Santos Glābšanas Dienesta rīcībā ir divas TRUCK (glābšanas darbu vai zināms arī kā kāpņu operatīvais transports) vienības - 2006. gada American LaFrance LTI 100 FT Tāpat dienesta transportlīdzekļu bāzē atrodas arī komandvadības transports - trīs 2014. gada Chevrolet Suburban automašīnas Gaisa divīziju šobrīd veido divu veidu gaisa kuģi: Viens 2013. gada Augusta Westland AW 139 Viens 2006. gada Bell Jet Ranger 206B II Ūdens Glābšanas darbus nodrošina viens transportlīdzeklis - 2003. gada S-143 M/V LA Fire Boat 105' Citāts no Los Santos Glābšanas Dienesta vadītāja Richard Thomson par dienesta operatīvo transportu: ''Šodien mēs esam atjaunojuši mūsu transportlīdzekļu pamatbāzi - atvadījušies no dažiem nevajadzīgiem un nederīgiem transportlīdzekļiem, kā arī iekļāvuši dienesta darbībā jaunus transportlīdzekļus. Visa Los Santos Glābšanas Dienesta tehnika ir atjaunota, ne tikai nomainot daļu, bet arī tehniski atjaunojot un sagatavojot visu operatīvo transportu, lai jau no šodienas pilnā darba kārtībā glābēji var doties ar tiem uz izsaukumiem, steidzoties pie nelaimē nonākušajiem iedzīvotājiem. Šī ir tikai viena daļa no operatīvā transporta lietu sakārtošanas. Šobrīd Los Santos Glābšanas Dienests strādā arī pie komandvadības glābšanas automašīnu iegādes plāna, kā arī nākotnei tiek veidoti plāni atjaunot daļu ENGINE un TRUCK vienības uz jaunākiem modeļiem, papildinot jau esošās vienības.'' LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS PUBLISKO ATTIECĪBU NODAĻA
 22. -Los Santos Glābšanas Dienests- Sūdzības iesnieguma paraugs A. Jūsu informācija: 1A Vārds, uzvārds: 2A Telefona numurs: 3A E-pasta adrese: B. Notikuma informācija: 1B Notikuma laiks: 2B Detalizēts notikuma apraksts: 3B Glābēja žetona numurs: 4B Transporta (vienības) borta numurs: 5B Sūdzības, pārkāpuma iemesls: Paraksts: Atšifrējums: Sūdzības iesniegšanas datums: LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS IEKŠĒJĀS PĀRVALDĪBAS DIVĪZIJA
 23. -Los Santos Glābšanas Dienests- Atvaļinājuma pieprasījuma paraugs Vārds, Uzvārds: Amats: Žetona numurs: Komandējošais uzraugs (Leitnants/Galvenais Paramediķis): Atvaļinājuma laiks (No/Līdz): Datums: Paraksts: Atšifrējums: LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS IEKŠĒJĀS PĀRVALDĪBAS DIVĪZIJA
 24. -Los Santos Glābšanas Dienests- Atvaļinājuma pieprasīšanas kārtība Jāiesniedz rakstisks pieprasījums Los Santos Glābšanas Dienesta vadībai, kurš 24h laikā tiks izskatīts Pēc pieprasījuma apstiprināšanas jānostrādā 1 pilna darba nedēļa. 3 darbadienas pirms atgriešanās no atvaļinājuma jāsniedz informatīvs paziņojums komandvadībai par atgriešanos darbā. LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS IEKŠĒJĀS PĀRVALDĪBAS DIVĪZIJA
 25. -Los Santos Glābšanas Dienests- Darba vietas pamešanas kārtība Jāiesniedz rakstisks atlūgums Los Santos Glābšanas Dienesta vadībai, kurš 24h laikā tiks apstiprināts. Pēc atlūguma apstiprināšanas jānostrādā 1 pilna darba nedēļa. Pēdējās maiņas beigās jāiesniedz savs žetons, formas tērps un auto stāvvietas caurlaide Los Santos Glābšanas Dienesta vadībai. LOS SANTOS GLĀBŠANAS DIENESTS IEKŠĒJĀS PĀRVALDĪBAS DIVĪZIJA
×