Los Santos Policijas Departaments


Recommended Posts

ephA6RL.png

SVEICINĀTI!

„Los Santos Policijas Departamenta uzdevums ir aizsargāt mūsu cilvēku dzīvību un īpašumu, samazināt noziegumu biežumu un bailes no tiem, kā arī uzlabot sabiedrības drošību. Mūsu uzdevums ir to darīt ar godu un taisnīgumu, vienlaikus vienmēr ievērojot visaugstākos ētikas standartus, lai saglabātu sabiedrības uzticību. Moto, "Aizsargāt un kalpot", norāda Los Santos policijas departamenta galveno mērķi. Departaments aizsargā visu to jurisdikcijā esošo personu tiesības būt brīvām no noziedzīgiem uzbrukumiem, būt drošiem savos īpašumos un dzīvot mierā. Departaments kalpo Los Santos iedzīvotājiem, profesionāli pildot tiesībaizsardzības funkciju, un tieši šie cilvēki ir atbildīgi. "

(( LSPD frakcijas ārpus tēla mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu lomuspēli un pēc iespējas interesantāku pieredzi spēlētājiem, kuri saskaras ar policijas lomuspēli. ))

I. Šefa ziņa

II. Departamenta vēsture

III. Komandējošais personāls

IV. Departamenta hierarhija

V. Organizācijas struktūra

VI. (( Rezervēts ))

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 210
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

ephA6RL.png

Ziņa no Priekšnieka

Los Santos Policijas Departamentam San Andreas ir ļoti ilga  vēsture. Jau izsenis Los Santos Policija ir bijis paraugs citiem štatiem attiecība uz kvalitatīvu policijas darbu. Mūsu departaments ir bijis daudzu policijas reformu motivētājs Amerikas Savienotajās Valstīs, daudzveidības un vienlīdzības avots, un tas ir lielisks spēks sabiedrībai. Šis departaments kopš tā dibināšanas 1800. gadu beigās ir piedzīvojis daudzas izmaiņas. Lai gan departaments ne vienmēr ir bijis brīvs no strīdiem, es vēlos, lai Los Santos iedzīvotājiem būtu mierinājums, ka mana administrācija atzīst mūsu pagātni. Mūsu departaments vēlas palikt par paraugu citām aģentūrām.  Mēs vēlamies, lai Los Santos policijas departaments turpina savu darbu kā līdz šim - profesionāli, pieklājīgi un, pirmkārt, taisnīgi. Visiem Los Santos cilvēkiem ir tiesības justies droši mājās, darbā un visur kur vēlas doties.

Sargiet sevi, Priekšnieks Ingram

 

Daudzu gadu laikā LSPD ir šefa amatu ir ieņēmuši daudzi cilvēki, tos mēs arī šeit pieminēsim šeit apakšā: 

26. un Pašreizējais Policijas Priekšnieks ir Rahim Ingram

qAM6PrA.png

Priekšgājēju goda siena

Citēt

1. Jesse Livingstone

2. Sam Mario Mortifera

3. Brenan O'Davies

4. Ian Subotic

5. Danny Miller

6. Henry Cameron

7. Domenick Stefreid

8. Corey McGarret

9. Jamal Hertz

10. Adrian Donnely

11. Dereck Winchester 

12. Mike Olson

13. Gilbert Satterwhite

14. Zack Everrest

15. Jack Braun

16. Frank Pertolini

17. Benjamin Clayton

18. Ezio Poldilotta

19. Cory Palka

20. Charles Galloway

21. Matthew Taylor

22. Joshua Layton

23. Ezekiel Terry

24. Luke Owen

25. Steven Gajda

 

Link to comment
Share on other sites

ephA6RL.png

Departamenta Vēsture

170px-Fifteen_uniformed_policemen_gather_around_a_police_car_adjacent_to_the_Venice_Police_Station%2C_ca.1920.jpg 

1920s Venice Beach policijas departaments.

Pirmais īpašais Los Santos policijas spēks tika dibināts 1853. gadā, tas bija pazīstams kā Los Santos Reindžeri. Brīvprātīgie, kas gribēja ieviest kārtību nekārtīgajā pilsētā. Reindžeri jau palīdzēja esošajiem spēkiem. Pēc reindžeriem sekoja Los Santos pilsētas sargi, velviena brīvprātīgā grupa. Nevieni no spēkiem nebija efektīvi. Los Santos kļuva pazīstama visā pasaulē ar savu noziedzību un azartspēlēm.

AttÄlu rezultÄti vaicÄjumam âLos Angeles police department in 1920sâ

Los Santos pilsētas sargi.

 

Pirmais apmaksātais spēks tika izveidots 1869. gadā, kad seši virsnieki tika pieņemti darbā, lai kalpotu Pilsētas maršalam William C. Warren. 1900. gadā, John M. Glass pārņēma šo amatu, pie viņa  bija 70 virsnieki, viens uz 1500 cilvēkiem. 1903. gadā, uzsākot Civildienestu, šis spēks tika palielināts līdz 200. Jesse Rosenquist kļuva par pirmo dispičeri.

Otrā pasaules kara laikā Clemence B. Horrall vadībā kopējais darbinieku skaits bija samazinājies tapēc, ka armija pieprasija cilvēkus. Neskatoties uz centieniem saglabāt policistus, policija nespēja kontrolēt "Zoot Suit Riots". Horrall tika aizstāts ar pensionāru Amerikas Savienoto Valsts jūras korpusa ģenerāli William A. Worton, kurš darbojās kā pagaidu vadītājs līdz 1950. gadam, kad Viljams H. Parkers pārņēma amatu un kalpoja līdz viņa nāvei 1966. gadā. Tomēr asiņainais Ziemassvētku skandāls 1951. gadā veicināja policijas brutalitātes mazināšanos.

Pateicoties Dragnet popularitātei, LSPD šefs Parkers tajā laikā kļuva par pazīstamāko un cienītāko tiesībsarga amatpersonu kopā ar J.Edward Hoover. 1960-tajos gados, kad LSPD vadībā Tomass Reddins paplašināja savu sabiedrisko attiecību nodaļu un sāka rekrutēt afro-amerikāņus, Dragnets sekoja līdzi, pievēršot lielāku uzmanību iekšējām lietām un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Bijušajā administrācijas ēkā 1976. gadā Parkera vadībā LSPD izveidoja pirmo SWAT (speciālo ieroču un taktikas divīziju) komandu ASV tiesībaizsardzības jomā. John Nelson un toreizējais inspektors Daryls Gatess  1965. gadā izveidoja programmu, lai veidotu radikālu organizāciju. 

Link to comment
Share on other sites

 

ephA6RL.png

Departamenta Hierarhija

US-O10 insignia.svg Policijas Priekšnieks (AUGSTĀKIE VIRSNIEKI):

Policijas Priekšnieks ir augstākā sasniedzamā pakāpe Los Santos Policijas Departamentā. Policijas Priekšnieka pienākums ir rūpēties par to, lai departaments funkcionē pilnvērtīgi. Cilvēku, kurš ieņem šo nozīmīgo amatu, izvirza pilsētas mērs.

Citi pienākumi:

 • Atbild par departamenta regulējumu apstiprināšanu, pārskatīšanu un izpildi.
 • Aktīvi sadarbojas ar citu struktūru un aģentūru vadītājiem.
 • Reprezentē savu departamentu un ir kā paraugs.

 

US-O8 insignia.svg Policijas Priekšnieka Vietnieks (AUGSTĀKIE VIRSNIEKI):

Policijas Priekšnieka Vietnieks ir otra augstākā pakāpe, kura ir sasniedzama šajā aģentūrā. Šī amata turētāja pienākums ir palīdzēt Priekšnieka Asistenam un Priekšniekam viņu pienākumos un organizēt personāla sekmīgu pārvaldību.

Citi pienākumi:

 • Sadarboties ar citām aģentūrām.
 • Reprezentēt savu aģentūru nepieciešamības gadījumā.
 • Pildīt Policijas Priekšnieka pienākumus viņa prombūtnes laikā.

 

US-O7 insignia.svg Komandieris (KOMANDĒJOŠIE VIRSNIEKI):

Policijas Komandieris ir ceturtā augstākā pakāpe šajā aģentūrā. Šī amata turētāja pienākums ir pārskatīt visus birojus Los Santos Policijas Departamenta pakļautībā.

Citi pienākumi:

 • Nostādīt mērķus biroju komandējošajiem virsniekiem.
 • Veicināt labu komunikāciju starp Vadošajiem virsniekiem un Augstākajiem virsniekiem.
 • Nodrošināt departamenta Vadošo virsnieku sastāvu.
 • Vajadzības gadījumā ir iespēja izteikt brīdinājumu un noteikt sodu līdz $5000, kā arī noteikt atstādināšanu.

 

US-O3 insignia.svg  Kapteinis (KOMANDĒJOŠIE VIRSNIEKI):

Policijas Kapteiņi ir  virsnieki, kas atrodas vadošās komandas sastāvā. Tie ir tiesīgi vadīt biroju un divīziju, bez Komandiera pārraudzības. 

Citi pienākumi: 

 • Rūpēties par sava biroja vai divīzijas sekmīgu funkcionēšanu.
 • Piedāvāt ierosinājumus Komandierim.
 • pārraudzīt sava biroja personālu.
 • Ir tiesīgs paaugstināt policistu līdz Seržants II pakāpei bez atskaitīšanās Augstākajiem virsniekiem.
 • Drīkst izteikt rakstisku/mutisku brīdinājumu, sodīt līdz $4000 un atstādināt līdz 7 dienām. Ir tiesīgs atbrīvot no amata sākot ar Seržanta pakāpi.

 

US-O2 insignia.svg  Leitnants (UZRAUGOŠIE VIRSNIEKI):

Policijas Leitnants ir vecākā pakāpe Uzraugošo virsnieku komandā. To pienākums ir koordinēt Uzraugošās komandas darbu un piedalīties ikdienas policijas darbā atbilstoši tā norīkojumam.

Citi pienākumi:

 • Rūpēties par savas divīzijas sekmīgu darbību.
 • Sadarboties ar Seržantiem, nodrošinot pēc iespējas labāku Virsnieku komandas pārraudzību.
 • Ir tiesīgs paaugstināt Virsniekus līdz pat Virsniekam III+1.
 • Nepieciešamības gadījumā drīkst izteikt brīdinājumu un atstādināt uz 7 dienām savā pakļautībā esošo personālu.

 

tE7Upk9.pngSeržants II (UZRAUGOŠIE VIRSNIEKI):

Policijas Seržanti ir Uzraugu komandas darbinieki, kuri nereti pilda maiņas komandiera pienākumus. Policijas Seržanti piedalās policijas ikdienas dzīvē.

Citi pienākumi:

 • Apmeklēt Seržantu sanāksmes.
 • Ir iespēja atstādināt uz 48 stundām personālu, kas zemāks par Policijas Virsnieku III+1.
 • Veikt policijas uzraudzības patruļu.
 • Nest atbildību par pakļautībā esošo Virsnieku un Seržantu darbību.

 

tPa6OFj.pngSeržants I (UZRAUGOŠIE VIRSNIEKI):

Seržants I ir pamata pakāpe, lai veiktu policijas uzraudzības patruļu. Policijas Seržants I var darboties gan patruļu uzraudzībā, gan arī administratīvo pienākumu pildīšanā. Seržanti ir atbildīgi par visiem Virsniekiem līdz Virsnieks III+1.

Citi pienākumi:

 • Ierasties uz Seržantu sanāksmēm.
 • Drīkst atstādināt līdz 48 stundām Virsnieku, kas zemāks par Policijas Virsnieks III+1.
 • Nest atbildību par pakļautībā esošajiem Virsniekiem.

1u4aYna.pngDetektīvs II (DETEKTĪVI):

Detektīvs II ir standarta Detektīva pakāpe, kas reizē arī var pildīt Detektīvu divīzijas Atbildīgā Virsnieka pienākumus. Šie Detektīvi veic dažādu noziegumu atklāšanu, kā arī veic administratīvos pienākumus.

Citi pienākumi:

 • Nest atbildību par pakļautībā esošajiem Detektīviem.

tO2SviD.pngDetektīvs I (DETEKTĪVI):

Detektīvs I ir iesācēja pakāpe, kļūstot par Policijas Detektīvu. Šie darbinieki veic pamata Detektīva pienākumus un reizē arī apgūst izmeklēšanas jomu.

Citi pienākumi:

 • Izmeklēt dažādus nozīmētos noziegumus.

1H5Ca1w.pngPolicijas Virsnieks III+1 (POLICIJAS VIRSNIEKI):

Policijas Virsnieks III+1 tiek uzskatīti par vecākajiem virsniekiem. Šie darbinieki bieži uzņemas līdera lomu situācijās, kad Seržants nav klātesošs.

Citi pienākumi:

 • Asistēt Seržantam ikdienas darbos.
 • Uzraudzīt patruļas procedūru izpildi.

EX8mqV8.pngPolicijas Virsnieks III (POLICIJAS VIRSNIEKI):

Policijas Virsnieks III ir kārtējais paaugstinājums algā par izrādīto interesi un neatlaidību. Šiem Virsniekiem ir lielāka senjoritāte pār citiem Virsniekiem departamentā. Viena no šo Virsnieku lomām ir nodrošināt jauno Virsnieku apmācību un būt par Patruļas Apmācību Virsnieku.

Citi pienākumi:

 • Veikt standarta policijas patruļas, ja vien nav speciāls norīkojums.

 

Policijas Virsnieks II (POLICIJAS VIRSNIEKI):

Policijas Virsnieks II ir biežāk sastopamā pakāpe šajā aģentūrā. Tā ir pamata pakāpe, kas tiek piešķirta visiem Virsniekiem, kuri ir pabeigusi apmācību programmu. Sasniedzot šo pakāpi, policistam paveras iespējas izvēlēties savu karjeras ceļu un iesaistīties dažādās departamenta divīzijās.

Citi pienākumi:

 • Veikt kārtības uzturēšanu savā patruļas reģionā.
 • Ir tiesības izmantot departamenta piešķirto bisi.

 

Policijas Virsnieks I (POLICIJAS VIRSNIEKI):

Policijas Virsnieks I ir sākuma pakāpe aģentūrā, kuru iegūst visi Rekrutanti uzreiz pēc akadēmijas beigšanas. Šīs pakāpes turētāji nav tiesīgi iesaistīties citās divīzijās kā tikai patruļas.

Citi pienākumi:

 • Sekmīgi pabeigt PAP (Patruļas Apmācības Programmu).
 • Izmantot standarta policista ekipējumu.

(( Credits: @xXPATRIOTS @xXterijs ))

Link to comment
Share on other sites

ephA6RL.png

Organizācijas Struktūra

Los Santos Policijas Departaments ir sadalīts vairākos komponentos.

Operāciju Birojs

 • Pershing Square Patruļas divīzija

Speciālo Operāciju Birojs

 • Metropoles divīzija
 • Detektīvu divīzija

Administratīvais Birojs

 • Rekrutēšanas un Nodarbinātības divīzija
 • Ieroču Licencēšanas divīzija
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
 Share