Jump to content

a


EastSide

Los Santos Policijas Departaments

Recommended Posts

YCon4Xy.png

Sveicināti!

„Los Santos policijas departamenta uzdevums ir aizsargāt mūsu cilvēku dzīvību un īpašumu, samazināt noziegumu biežumu un bailes no tiem, kā arī uzlabot sabiedrības drošību. Mūsu uzdevums ir to darīt ar godu un taisnīgumu, vienlaikus vienmēr ievērojot visaugstākos ētikas standartus, lai saglabātu sabiedrības uzticību. Moto, "Aizsargāt un kalpot", norāda Los Santos policijas departamenta galveno mērķi. Departaments aizsargā visu to jurisdikcijā esošo personu tiesības būt brīvām no noziedzīgiem uzbrukumiem, būt drošiem savos īpašumos un dzīvot mierā. Departaments kalpo Los Santos iedzīvotājiem, profesionāli pildot tiesībaizsardzības funkciju, un tieši šie cilvēki ir atbildīgi. "

((Tas ir OOC mērķis priekš LSPD, lai nodrošinātu labākās kvalitātes roleplay.))

I. Ziņa No Šefa

II. Departamenta Vēsture

III. Komandējošie Darbinieki

IV. Departamenta Hierarhija

V. Organizācijas Struktūra

VI. LSPD Uniformas

VII. LSPD Mašīnas

VIII. LSPD Ekipējums

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

YCon4Xy.png

Ziņa No Šefa

Los Santosas policijas departamentam San Andreas ir ļoti ilga un liela vēsture. Kā viena no šīs  tautas vadošajām aģentūrām vēsturiski LSPD ir bijis paraugs policijas darbā. Mūsu departaments ir bijis daudzu policijas reformu motivētājs Amerikas Savienotajās Valstīs, daudzveidības un vienlīdzības avots, un tas ir lielisks spēks sabiedrībai. Šis departaments kopš tā dibināšanas 1800. gadu beigās ir piedzīvojis daudzas izmaiņas, un tagad tās neatšķiras. Lai gan departaments ne vienmēr ir bijis brīvs no strīdiem, es vēlos, lai Los Santos iedzīvotāji uzņemtos mierinājumu par to, ka šī adminstrācija atzīst mūsu pagātni. Mūsu departaments vēlas palikt par paraugu citām aģentūrām.  Mēs vēlamies, lai Los Santos policijas departaments turpina savu darbu kā līdz šim - profesionāli, pieklājīgi un, pirmkārt, taisnīgi. Visiem Los Santos cilvēkiem ir tiesības justies droši mājās, darbā un visur kur vēlas doties.

Daudzu gadu laikā LSPD ir šefa amatu ir ieņēmuši daudzi cilvēki, tos mēs arī šeit pieminēsim šeit apakšā: 

Pašreizējais priekšnieks ir Charles Galloway

*  Jesse Livingstone

*  Sam Mario Mortifera

*  Brendan O'Davies.

 Ian Subotic

*  Rayan O'Shaughnessy

*  Danny Miller

*  Henry Cameron

*  Rizwan Cohez

*  Dominick Stefreid

*  Corey McGarret

* Jamal Hertz

*  Adrian Donnely 

*  Derreck VInchester

*  Mike Olson

*  Gilbert Satterwhite

*  Zack Everrest

* Jack Braun

* Frank Pertolini

* Benjamin Clayton 

* Ezio Poldilotta

* Cory Palka

 

(( Informācija ir ņemta no wikipedijas, Los Angeles Departamenta mājas lapas, google, lsrp foruma, Patriota topika. Paša darbs arī ir ieguldīts.))

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

YCon4Xy.png

Departamenta Vēsture

170px-Fifteen_uniformed_policemen_gather_around_a_police_car_adjacent_to_the_Venice_Police_Station%2C_ca.1920.jpg 

1920s Venice Beach policijas departaments.

Pirmais īpašais Los Santos policijas spēks tika dibināts 1853. gadā, tas bija pazīstams kā Los Santos Reindžeri. Brīvprātīgie, kas gribēja ieviest kārtību nekārtīgajā pilsētā. Reindžeri jau palīdzēja esošajiem spēkiem. Pēc reindžeriem sekoja Los Santos pilsētas sargi, velviena brīvprātīgā grupa. Nevieni no spēkiem nebija efektīvi. Los Santos kļuva pazīstama visā pasaulē ar savu noziedzību un azartspēlēm.

AttÄlu rezultÄti vaicÄjumam âLos Angeles police department in 1920sâ

Los Santos pilsētas sargi.

 

Pirmais apmaksātais spēks tika izveidots 1869. gadā, kad seši virsnieki tika pieņemti darbā, lai kalpotu Pilsētas maršalam William C. Warren. 1900. gadā, John M. Glass pārņēma šo amatu, pie viņa  bija 70 virsnieki, viens uz 1500 cilvēkiem. 1903. gadā, uzsākot Civildienestu, šis spēks tika palielināts līdz 200. Jesse Rosenquist kļuva par pirmo dispičeri.

Otrā pasaules kara laikā Clemence B. Horrall vadībā kopējais darbinieku skaits bija samazinājies tapēc, ka armija pieprasija cilvēkus. Neskatoties uz centieniem saglabāt policistus, policija nespēja kontrolēt "Zoot Suit Riots". Horrall tika aizstāts ar pensionāru Amerikas Savienoto Valsts jūras korpusa ģenerāli William A. Worton, kurš darbojās kā pagaidu vadītājs līdz 1950. gadam, kad Viljams H. Parkers pārņēma amatu un kalpoja līdz viņa nāvei 1966. gadā. Tomēr asiņainais Ziemassvētku skandāls 1951. gadā veicināja policijas brutalitātes mazināšanos.

Pateicoties Dragnet popularitātei, LSPD šefs Parkers tajā laikā kļuva par pazīstamāko un cienītāko tiesībsarga amatpersonu kopā ar J.Edward Hoover. 1960-tajos gados, kad LSPD vadībā Tomass Reddins paplašināja savu sabiedrisko attiecību nodaļu un sāka rekrutēt afro-amerikāņus, Dragnets sekoja līdzi, pievēršot lielāku uzmanību iekšējām lietām un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Bijušajā administrācijas ēkā 1976. gadā Parkera vadībā LSPD izveidoja pirmo SWAT (speciālo ieroču un taktikas divīziju) komandu ASV tiesībaizsardzības jomā. John Nelson un toreizējais inspektors Daryls Gatess  1965. gadā izveidoja programmu, lai veidotu radikālu organizāciju. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

YCon4Xy.png

Departamenta Hierarhija

 

Policijas Šefs: (LSPD STAFF OFFICERS)

US-O10 insignia.svg

Augstākā pakāpe, kura ir pieejama Los Santos Policijas Departamentā. Tas ir Šefa pienākums, lai departaments atbilstu nostādītajām prasībām. Tas paarauga savu komandu, lai tā varētu darboties bez jebkādām problēmām.

Citi pienākumi:

 • Ir atbildīgs par Departamenta noteikumu un regulāciju apstiprināšanu un pārskatīšanu.
 • Ir galvenais cilvēks, kam ir sakari starp jebkurām citām Valdības organizācijām.
 • Ir atbildīgs par iekšējo problēmu pārskatīšanu(Virsnieku sūdzību gala lēmumu pieņemšanu)
 • Viņam ir iespēja nostādīt datumu Augstākas komandas, Vadošās komandas, Uzraugu komandas un Departamenta sapulcei.
 • Reprezentē savu departamentu (šajā gadījumā LSPD) un darbojās kā figūra. 

 

Šefa Vietnieks: (LSPD STAFF OFFICERS)

US-O9 insignia.svg

Otrā augstākā pakāpe, kura ir pieejama Los Santos Policijas Departamentā. Viņa pienākums ir palīdzēt Šefam viņa pienākumos. Papildus vēl ir atbildīgs par "Iekšējo problēmu" divīziju. 

Citi pienākumi:

 • Ir arī cilvēks, kam ir sakari starp jebkurām citām Valdības organizācijām.
 • Ir jāierodas uz visām Augstākās komandas, Vadošās komandas, Uzraugu komandas sapulcēm obligāti. 
 • Ir iespēja nostādīt datumu Departamenta sapulcēm.
 • Pieņem sūdzības no citiem Virsniekiem par citu Virsnieku, attiecīgi reprezentējot un pildot savu pienākumu kā "Iekšējo problēmu" divīzijas pārstāvis. 
 • Arī reprezentē Departamentu, ja tas ir nepieciešams. 
 

Komandieris: (LSPD STAFF OFFICERS)

US-O7 insignia.svg

Ceturtā augstākā pakāpe, kura ir pieejama Los Santos Policijas Departamentā. Darbojās kā Augstākās komandas pārstāvis, kurš pārskata un pārbauda visus Departamenta birojus (Patruļas, Detektīvu un Special Ops biroji, atsevišķās divīzijas kā Rekrutēšanas un Apmācības divīziju).

 

Citi pienākumi:

 • Nostāda mērķus un mērķu beigu datumu Biroju vadītājiem. 
 • Darbojās kā tilts starp Augstāko komandu un Vadošo komandu.
 • Nodrošina to, ka Departamenta noteikumi, protokoli un regulācijas tiek ievēroti(-as)
 • Nodrošina to, ka Biroju vadītāji veic pareizas darbības. 
 • Ir iespēja izteikt mutisku/rakstisku brīdinājumu, noteikt sodu līdz 5'000$ vai arī dot suspensiju uz nenoteiktu laiku.
 • Ir atļauja atlaist jebkuru Leitnantu un zemāk pēc nepieciešamības
 • Ir pieeja paaugstināt līdz Leitnantam.
 • Drīkst ievietot jaunus protokolus un noteikumus, kā arī regulācijas ar atļauju no augstāka Augstākās komandas pārstāvja. 

 

Kapteinis : (LSPD COMMAND OFFICERS)

US-O3 insignia.svg

Kapteiņi ir vecākie Virsnieki, kas ir Vadošajā komandā, kuriem ir dota atļauja un uzticība vadīt savu Biroju bez attiecīgas Komandiera pārskatīšanas. Šo gadu laikā tiem ir iekrājusies autoritāte savos birojos.

Citi pienākumi:

 • Pārliecinās to, ka viņu birojs strādā perfekti un atbilst prasībām. 
 • Pārliecinās to, ka Komandiera nostādītie mērķi tiek pildīti.
 • Ir iespēja piedāvāt darbības virzienu Komandierim.
 • Tieša pārvaldīšana pār saviem biroja darbiniekiem.
 • Izprot Augstākās komandas pavēles un sadarbojoties ar sava biroja Seržantiem, nostāda darbību virzienu. (Mērķis, mērķa beigas)
 • Drīkst sodīt jebkuru pakļautībā esošo departamenta Virsnieku.
 • Ir iespēja paaugstināt līdz Seržants I bez Augstākās komandas atļaujas. 
 • Ir atļaujas izteikt rakstisku/mutisku brīdinājumu(rājienu), sodīt līdz 4'000$, dot suspension līdz 7 dienām, atlaist Seržantus un zemāk pēc nepieciešamības. 

 

Leitnants I-II: (LSPD COMMAND OFFICERS)

US-O2 insignia.svg

Leitnants ir pamata pakāpe ieejot Vadošajā komandā. Leitnanta pienākums ir vadīt savu biroju ar Komandiera pārskatīšanu līdz tie kļūs par Kapteini un tie varēs vadīt savu biroju bez pārskatīšanas. (Taču atskaitīšanās Šefam pastāv tāpat)

Citi pienākumi:

 • Pārliecinās to, ka viņu birojs darbojās atbilstoši prasībām.
 • Jāierodas uz visām Vadošas komandas un Uzraugu komandas sapulcēm.
 • Drīkst paaugstināt līdz Policijas Virsnieks II. 
 • Ir iespēja izteikt mutisku/rakstisku brīdinājumu, sodīt līdz 3'000$, atlaist un dot suspension līdz 5 dienām jebkuru tiešā pakļautībā esošo Virsnieku(piemēram Biroja darbinieku)
 • Ir iespēja saņemt atļauju no Augstākās komandas augstākajiem pārstāvjiem(Šefa vietnieks, Šefs), lai darbotos ārpus savas pakāpes rāmjiem. (attiecīgi vadīt savu Biroju bez Komandiera pārskatīšanas)
 • Tieša pārvaldīšana pār saviem biroja darbiniekiem.
 • Strādā kopā ar Seržantiem/Uzraugiem, lai būtu pārliecināts, ka tie atbilst Augstākās komandas nostādītajiem standartiem.

 

Seržants II: (LSPD SUPERVISORY OFFICERS)

LAPD Sergeant-2.jpg

Seržants II ir paaugstinājums algā kopā ar pārraudzīšanu pār Uzraugu komandu. Seržants II ir domāts, lai tas pārliecinātos par Uzraugu komandas biedru darbību, pienākumu izpildi. Ja rodas kādas neskaidrības komandā, tad Seržants II informē par to Leitnantu, kas ir Biroja vadītājs. Seržants II NEDRĪKST sodīt kolēģus Seržantus, ja tam nav dota kāda īpaša atļauja.

Citi pienākumi:

 • Ir jāierodas uz visām Seržantu sapulcēm. 
 • Ir iespēja dot suspension līdz 48 stundām jebkuru, kas ir zemāks par Policijas Virsnieks III+1
 • Ir iespēja meklēt atļauju no Vadošās komandas, lai tas varētu strādāt ārpus savas pakāpes rāmjiem. (attiecīgi sodīt kādu no Seržantiem)
 • Pilnvarots uz uzraudzīšanas patruļu. 
 • Atbildīgs par pakļautībā esošajiem Virsniekiem & Seržantiem.
 • PIEDĀVĀ darbības virzienu attiecīgi zemajiem rankiem. (Tilta funkcija)
 • Ir iespēja izteikt mutisku/rakstisku brīdinājumu un sodīt līdz 2'000$ kā disciplināru sodu.
 • Ir atbildīgs par Seržants I un zemākiem Virsniekiem un to darbībām. 

 

Seržants I: (LSPD SUPERVISORY OFFICERS)

LAPD Sergeant-1.jpg

Seržants ir pamata pakāpe, lai veiktu uzraudzīšanas patruļu un pienākumus. Tam ir ļoti daudz pienākumu, kuri atšķirās. Tie var būt gan patruļu uzraudzīšana, gan arī administratīvu pienākumu pildīšanu(kā Rekrutēšanas un Apmācības divīzijas biedrs, SWAT vadītājs u.t.t) Seržanti ir atbildīgi par visiem Virsniekiem līdz Virsnieks III.

Citi pienākumi:

 • Ir jāierodas uz visām Seržantu sapulcēm. 
 • Ir iespēja dot suspension līdz 48 stundām jebkuru, kas ir zemāks par Policijas Virsnieks III+1
 • Pilnvarots uz uzraudzīšanas patruļu. 
 • Atbildīgs par pakļautībā esošajiem Virsniekiem.
 • PIEDĀVĀ darbības virzienu attiecīgi zemajiem rankiem. (Tilta funkcija)
 • Ir iespēja izteikt mutisku/rakstisku brīdinājumu un sodīt līdz 2'000$ kā disciplināru sodu.
 • Ir atbildīgs par Virsnieks III un zemākiem Virsniekiem kā arī to darbībām. 

 

Policijas Virsnieks III+1: (LSPD PATROL OFFICERS)

LAPD Police Officer-3.jpg

Policijas Virsnieks III+1 ir situācijas uzraugs, tas nozīmē, ka tiem ir autoritāte pār pakļautībā esošajiem Patruļas biroja Virsniekiem, līdz ar ko tiem ir tieša situācijas pakļautība, tie var dot pavēles un vadīt Virsniekus situācijā(ja attiecīgi nav Seržantu patruļā). Šī pakāpe arī tiek uzskatīta par paaugstinājumu algā ņemot vērā neatlaidību un labo darbu Departamenta labā. 

Citi pienākumi:

 • Tādi paši kā Virsniekam III
 • Drīkst sevi paaugstināt kā Situācijas Komandieru līdz ierodas kāds Seržants(ja ierodas vispār)
 • Ir jādarbojās kā Seržanta palīgam, ja ir tāda vajadzība(attiecīgi, ja Seržants netiek galā ar Virsnieku kādu, tad šis Virsnieks, kas ir palīgs var palīdzēt Seržantam to izdarīt)

 

Policijas Virsnieks III: (LSPD PATROL OFFICERS)

LAPD Police Officer-3.jpg

Policijas Virsnieks III ir kārtējais paaugstinājums algā par izrādīto interesi un neatlaidību Departamenta labā. Bet tiem tāpat pastāv lielāka senioritāte pār citiem Virsniekiem (Virsnieks I, Virsnieks II) departamentā. Tāpat arī šai pakāpei rodas iespēja pievienoties SWAT komandai.

Citi pienākumi:

 • Tādi paši kā Policijas Virsnieks II
 • Ir lielāka senioritāte nekā Virsnieks II un Virsnieks I patruļā (attiecīgi zemāki ranki NEDRĪKST pavēlēt augstākam Virsniekam)

 

Policijas Virsnieks II: (LSPD PATROL OFFICERS)

Policijas Virsnieks II arī ir kārtējais paaugstinājums algā par izrādīto interesi departamentā. Viņam arī rodas iespēja pievienoties citām vienībām iekš departamenta (Air Unit, Motociklisti)

Citi pienākumi:

 • Ir pieeja izmantot motociklus ar Seržanta atļauju.
 • Ir iespēja izmantot dienestā izdoto Remington 870 AE, ja tāda situācija rodas. Bet ir visas iespējas izmantot bumbiņu-shotgunu. 
 • Ir pilnvarots uz solo patruļu.
 • Ir pilnvarots uz Kadetu Ride-Along vešanu. 
 • Ir pilnvarots uz paaugstinājumu pēc nedēļās, ja Augstākā komanda un Vadošā komanda to apstiprina. 

 

Policijas Virsnieks I: (LSPD PATROL OFFICERS)

Policijas Virsnieks I standarta pakāpe, kuru iegūst jebkurš Kadets, kas ir sekmīgi pabeidzis savu Akadēmijas testu. Viņiem nav iespējas tikt uz nevienu divīziju kā tikai Motociklistu. 

Citi pienākumi:

 

 • Ir iespēja izmantot standarta departamentā dienestam izdoto ekipējumu. (Izņemot shotgunu pat jebkurā situācijā)
 • Ir iespēja saņemt paaugstinājumu uz Virsnieks II nākamajā departamenta sapulcē pēc ierašanās departamentā.
 • Pilnvarots uz Double-Officer patruļu jebšu ADAM vienībām. 

Policijas Kadets: (LSPD CIVILIAN STAFF)

Policijas Kadets ir pakāpe, kuru saņem jebkurš civilais iedzīvotājs, kas ir izrādījis interesi iestāties departamentā attiecīgi tiekot pāri departamenta intervijai. Būdamam Kadetam, tev būs jāveic Kadeta procedūras - (jābūt vismaz 1 Ride-Alongā, jāmācās un jaaiziet akadēmija), kad tas tiks izdarīts, tad tev tiks iedots svinīgās sapulces telpā tests, kuru aizpildot, Tu uzzināsi vai tiec pieņemts vai arī nē. 

Citi pienākumi:

 • Ir pilntiesīgs uz paaugstinājumu no Kadeta uz Virsnieks I, kuru viņš saņems pēc Akadēmijas testa sekmīgas pabeigšanas. 
 • Nekādīgi nav iespēju reprezentēt uz ielām Policijas Departamentu. (attiecīgi nesaņem žetonu, bet tikai drēbes, lai parādītu, ka ir Kadets)

((Credits @PATRIOTS ))

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

YCon4Xy.png

Organizācijas Struktūra

Los Santos Policijas departaments ir sadalīts vairākos komponentos.

Operāciju birojs

Pershing Square apkārtnes patruļas divīzija

Pretterorisma un īpašo operāciju birojs

 

Īpašo operāciju grupa

Gaisa atbalsta divīzija

Metrapola divīzija

Detektīvu birojs

Pershing square apkārtnes detektīvu birojs

Adminstratīvo pakalpojumu birojs

Apmācības nodaļa

 Šaujamieroču licencēšanas divīzija

Rekrutācijas un apmācības divīzija

 Sabiedrisko sakaru divīzija

Patruļas apmācības nodaļa

Policijas šefa birojs

Iekšējās izmeklēšanas grupa

Share this post


Link to post
Share on other sites

YCon4Xy.png

                                                                              

 

LSPD Uniformas                                                                                                                         

 

Standarta uniforma

Untitled-2.png

* Policijas izsniegts žetons.

* Saulesbriles (pēc izvēles).

* Amatpersonas plāksnīte ar vārdu (pēc izvēles). 

* Melna vīriešu / sieviešu āras jaka (pēc izvēles).

* Melns vīriešu / sieviešu darba krekls.

* Melns vai balts T-krekls.

* Melna darba siksna.

* Melnas vīriešu / sieviešu darba bikses.

* Melnas vai baltas zeķes.

* Melni apavi.

Pilota Uniforma

Untitled-2.png

* Policijas izsniegts žetons.

* Amatpersonas plāksnīte ar vārdu (pēc izvēles). 

*  Zaļš viena gabala pilota tērps.

*  Melna darba siksna.

* Melnas vai baltas zeķes.

*Melni šņoru zābaki.

Motociklista uniforma

Untitled-1.png

* Policijas izsniegts žetons.

* Amatpersonas plāksnīte ar vārdu (pēc izvēles). 

* Saulesbriles (pēc izvēles).

* Melna vīriešu / sieviešu ādas jaka (pēc izvēles).

* Melns vīriešu / sieviešu darba krekls.

* Melns vai balts T-krekls.

* Melna darba siksna.

* Melnas vīriešu / sieviešu ādas bikses.

* Melnas vai baltas zeķes.

* Melni motociklistu zābaki.

* Ķivere.

 

SWAT Uniforma

Untitled-2.png

 

 

* Balistiskā ķivere.

* Pilna sejas gāzes maska (pēc izvēles).

* Melna 3.līmeņa bruņu veste.

* Balistiskais vairogs.

* Melni taktiskie cimdi.

* Melni balistiski ceļu un elkoņu aizsargi.

* Melni, ūdens necaurlaidīgi zābaki.

Detektīvu Apģērbs

Untitled-1.png

* Los santos policijas departamenta detektīvi izmeklēšanas laikā staigā ar žetonu piespraustu pie jostas vai pakārtu kaklā, parasti uzvalkos vai formālos kreklos.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

YCon4Xy.png

LSPD Transportlīdzekļi

Patruļas transportlīdzeklis, Ford CVPI (Crown Victoria Policijas Interseptors).

Primārie uzdevumi:

* Parasta patruļa.

* 311 un 911 zvaniem.

* Noziedzinieku transportēšanai uz cietumu.

Untitled-1.png

Patruļas transportlīdzeklis, Ford CVPI (Crown Victoria Policijas Interseptors nemarķētais ).

Primārie uzdevumi:

* Parasta patruļa.

* 311 un 911 zvaniem.

* Noziedzinieku transportēšanai uz cietumu.

51206_104299_3071_800600.png

 

Patruļas transportlīdzeklis, Dodge Charger.

Primārie uzdevumi:

* Parasta patruļa.

* 311 un 911 zvaniem.

* Noziedzinieku transportēšanai uz cietumu.

GJJgNza.png

 

Divu riteņu patruļas transportlīdzeklis BMW R1200 (policijas motocikls).

Primārie uzdevumi:

* Pakaļdzīšanās citiem divu riteņu transportlīdzekļiem.

WwzALkm.png

SUV patruļas transportlīdzeklis, Chevy Tahoe.

Primārie uzdevumi:

* Policijas uzraugu patruļa.

9LJLbmk.png

SUV patruļas transportlīdzeklis, Ford explorer.

Primārie uzdevumi:

* Policijas uzraugu patruļa.

Untitled-1.png

Gaisa atbalsta transportlīdzeklis, Bell 206 Jet Ranger

Primārie uzdevumi:

* Standarta gaisa patruļa.

* Liela ātruma pakaļdzīšanās ar zemes vai gaisa transportlīdzekļiem.

* Meklēšanas un glābšanas operācijas.

G1gY99Q.png

Bruņotais glābšanas transportlīdzeklis, Lenco Bearcat LE. 

Primārie uzdevumi:

* SWAT transports.

* Transports ekipējumam.

* Aizsardzība virsniekiem un civilajiem ārkārtas gadijumā.

lBxLae6.png

 

Bruņotais glābšanas transportlīdzeklis, Lenco Bearcat B.E.A.R

Primārie uzdevumi:

* Transports SWAT biedriem, lai tie ātri varētu nokļūt notikuma vietā.

* Transports ekipējumam.

oSYKejj.png

Bruņotais glābšanas transportlīdzeklis, Cadillac Gage Commando

Primārie uzdevumi:

* Nemiera nomierināšana.

* Aizsardzība virsniekiem un civilajiem ārkārtas gadijumā.

gGWTo96.png

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

YCon4Xy.png

LSPD Ekipējums

Vispārējās ekipējums, bruņu veste.

Bruņu veste aizsargā visu Los Santos policijas departamenta virsnieku dzīvības, kas ikdienā veic savus pienākumus. Izmanto, lai varētu pasargāt svarīgos orgānus.

Image

Vispārīgais ekipējums, darba josta.

Darba jostu velk ap vidukli. Darba josta ļauj vieglu ekipējuma pārraudzijumu, kontroli un pieeju. Izmanto, lai varētu uzglabāt ekipējumu uz personas.

Image

Vispārīgais ekipējums, S&W Model 100 rokudzelži.

Rokudzelži ir uzskatāmi par vecāko policijas ekipējuma sastāvdaļu, tos izmanto, lai ierobežotu cilvēka kustību un pasargātu virsnieku no pārsteigumiem. Izmanto, lai varētu aizturētu cilvēku un nerastos nekādas problēmas vēlāk.

Image

Personāla aizsardzības ierocis, šaujamierocis.

Katram virsniekam būtu jānēsā ierocis, kas viņam tiek piešķirts, lai to izmantotu, kad kāds cits virsnieks vai cilvēks nonāk  briesmās. Izmanto, lai varētu pasargāt savu un apkārtējo cilvēku dzīvību.

Image

Personāla aizsardzības ierocis, steks.

Parastākais ierocis policijas ekipējumā, vienkāršākā drošība virsniekam. Steka tipa ieročus izmanto jau no alu cilvēku laikiem, konsepts ir kā parastai nūjai. Izmanto, lai aizstāvētos no parastiem uzbrukumiem vai nemieros.

Image

Personāla aizsardzības ierocis, piparu gāze.

Piparu gāze ir viens no visneskaidrākajiem ieročiem  ekipējumā, bet visnoderīgākais. Piparu gāzi izmanto, lai atvairītu uzbrukumus vai nomierinātu kādu cilvēku, noder arī nemieros.

Image

Personāla aizsardzības ierocis, teizeris.

Taser ir vismodernākais policijas personiskās aizsardzības aprīkojums ar ko katrs policijas darbinieks ir aprīkots. Teizeri izmanto, lai nomierinātu vai paralizētu cilvēku uz noteiktu laiku. 

Image

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×