Jump to content

a


Sign in to follow this  
eslains

Los Santos Glābšanas Dienests

Recommended Posts

SaistÄ«ts attÄls

LOS SANTOS UGUNSDZĒSĪBAS DEPARTAMENTS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Los Santos Ugunsdzēsības departaments nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, ugunsgrēka cēloņu noteikšanu, ugunsgrēku novēršanu, bīstamu materiālu mazināšanu un glābšanas pakalpojumus Los Santosā. Moto ''Pasniegt ar drosmi, intergritāti un lepnumu'' paskaidro kādam ir jābūt katram glābējam, un kā savas darbības jāpasniedz civiliedzīvotājiem. Šis materiāls spēs dot informāciju citiem cilvēkiem par Los Santos Ugunsdzēsības departamentu darbībām, un vispār frakciju kā tādu. Šim topikam būs vairākas sadaļas.

1. Pārskats

2. Vēsture

3. Pakalpojumi

4. LAFD Auto.

5. Hierarhija

6. Ārpustēla informācija (OOC)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Pārskats

Departaments ir gājis cauri ļoti daudz kam. Sākot ar darbinieku trūkumu, nepietiekamām algām, beidzot ar biežo priekšniecības maiņu. Šie faktori arī ietekmē pašus darbiniekus un to vēlmi strādāt. Ugunsdzēsības dienastam melnais punkts bija nesen, un problēma bija darbinieku trūkums. Tomēr situācija departamentā sāk uzlaboties. Priekšniecība arī ir ļoti svarīgs faktors šajā departamentā, pēdējā laikā bijušie priekšnieki ir 

 • Adam McCloud
 • Lily White
 • Dante Shteinback
 • Lewis Miller

Un pašreizējais

 • Richard Thomson

Jāatklāj tas, ka Lewisa Millera vadībā departamentam tika veiktas lielas izmaiņas. Lewis Millers departamentam palīdzēja ļoti, vien atrodot jaunus darbiniekus, pēc priekšnieka maiņas tas ir diezgan grūti. Lewisa Millera vadībā Ugunsdzēsības dienasts ieguva arī jaunas mājvietas, Ugunsdzēsēji jauno depo ieguva

2019. gada 16. Februāri un tas atrodās zem Mullholand Intersection, bet Paramediķu komanda jaunās ēkas ieguva 2019. gada 27. Februāri. Tiešām tik īsā laikasprīdi kaut ko tādu veikt ir grūti. Pirms jauno ēku iegūšanas Paramediķu komanda un Ugunsdzēseju komanda bija vienās telpās, tas atradās County General ēkās.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. Vēsture

Los Santos Ugunsdzēsības Departaments ir radies 1871. gadā. Tā gada septembrī Džordžs M.Falls, Los Santosa apgabala virsnieks organizēja 1. dzinēja uzņēmumu Nr.1. Aprīkojums tika vilkts ar rokām. 1874. gada pavasarī ugunsdzēsības uzņēmums lūdza Los Santos pilsētas domi iegādāties zirgus, lai vilktu dzinēju. Padome atteicās un ugunsdzēsības uzņēmums izbeidza savu darbību.

 

220px-Bradbury_Fire%2C1947.jpg 

Los Santos Ugunsdzēsības Departaments ugunsgrēka notikuma vietā Los Santos centrā. 1947 gads.

 

Daudzi no bijušajiem dzinēja uzņēmuma Nr. 1 locekļiem, kas 1875. gada maijā tika reorganizēti ar trīsdesmit astoņu Nr. 1 nosaukumu ''Dzinēja korporācija'' Nr. 2 tika organizēti ar nosaukuma ''Uzticības dzinēju uzņēmums'' 1878. gadā trešā ugunsdzēsības komanda tika izveidota ar sestās ielas un parka apkārtnes iedzīvotājiem. Tam tika piešķirts nosaukums ''Parka sļūtenes korporācija'' Nr. 1. Pēdējais brīvprātīgo uzņēmums tika izveidots 1883. gada rudenī, Morsa vīna dārza rajonā. Šo uzņēmumu sauca ''Morsa vīna dārza sļūtenes korporācija'' Nr. 3

 

1877. gadā pirmie zirgi tika nopirkti pilsētas ugunsdzēsības dienestam. Departaments turpināja izmantot zirgus aprīkojumam gandrīz piecdesmit gadus, 1921. gada 19. jūlijā pakāpeniski pārtraucot pēdējo zirgu aprīkojumu. 

 

Līdz 1900. gadam departaments bija pieaudzis līdz 18 ugunsdzēsības stacijām ar 123 pilna laika apmaksātiem ugunsdzēsējiem, un 80 ugunsdzēsēju zirgiem. Pilsēta bija uzstādījusi arī 194 ugunsgrēka trauksmes kastes, ļaujot iedzīvotājiem izsaukt trauksmi, ja tika konstatēta uguns. 660 ugunsdzēsības hidranti tika izvietoti visā pilsētā, nodrošinot ugunsdzēsējiem piekļuvi uzticamam ūdens avotam. 1955. gada stacija 78 ''Studio City'' kļuva par pirmo rasistiski integrēto nodaļu departamentā.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. Pakalpojumi

Los Santosa Ugunsdzēsības departaments saglabā dzīvību un īpašumu, veicina sabiedrības drošību un veicina ekonomisko izaugsmi, apņemoties novērst, sagatavoties, reaģēt un atgūt, kā visu riska dzīvības drošības nodrošinātāju.

Ugunsdzēsēji - Ugunsdzēsības departaments nodrošina ugunsgrēka cēloņu noteikšanu, ugunsgrēku novēršanu, bīstamu materiālu mazināšanu un glābšanas pakalpojumus.

Paramediķi - Ārstē slimības un ievainojumus, kam nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība, nodrošinot ārstēšanu ārpus slimnīcas un transportējot līdz galīgajai aprūpei. Tie var būt pazīstami arī kā pirmās palīdzības komandas un glābšanas komandas.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

4. LAFD Auto

  fd

2011. gada Dodge Ram 3500.

Paredzēts priekš.

 • Došanās uz izsaukumiem.
 • Pacienta transportēšanai.
 • Pacienta aprūpēšanai.

ja

2010. gada Ford Horton.

Paredzēts priekš.

 • Došanās uz izsaukumiem.
 • Pacienta transportēšanai.
 • Pacienta aprūpēšanai.

ja2

2009. gada Pierce Arrow XT.

Paredzēts priekš.

 • Došanās uz izsaukumiem.
 • Glābšanas darbiem.
 • Ugunsgrēku dzēšanas.

jaja

2010. gada Pierce Aerial Ladder.

Paredzēts priekš.

 • Došanās uz izsaukumiem.
 • Glābšanas darbiem.
 • Ugunsgrēku dzēšanas
 • Cilvēku glābšanas no augstām degošam, vai citādi apdraudējošām vietām.
 • Dzēšanai no augstuma.

ja3

Air Ops AW139

Paredzēts priekš.

 • Glābšanas darbiem.
 • Cilvēku meklēšanas
 • Ugunsgrēku dzēšanas no augšas.
 • Cilvēku glābšana no augšas.

ja4

L.A. Fireboat

Paredzēts priekš.

 • Glābšanas darbiem.
 • Ugunsdzēšanas no ūdens
 • Cilvēku glābšanai ūdenī.
 • Cilvēku meklēšanai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

5. Hierarhija

 

Vadības atzars

Priekšnieks (P)

_Waapa0J87sJaLXwxSbVkwnxwcFt0aUoByMmu8EaCk6c6gY44acQalLViiU8brB69sF9ItFYUkNdzYSQbLed372T3InbFyrd6qvRI2WaFBj8xQoiOnX3wHAALM4bUCuSMyHxAM_1

Pati augstākā pakāpe glābšanas dienestā. Pilnībā pārrauga dienesta darbību atbilstoši standartiem. Atbildīgs par resursu atbildīgu pārdali, plānošanu, veic dienesta koordināciju. Pilnībā atbildīgs par sakariem ārpus dienesta. Izvirza uzdevumus dienesta sekmīgai darbībai, kurus uztic realizēt citiem vadības atzarā esošajiem. Jāsniedz atskaites valdības organizācijām par dienesta darbību, nekavējoties novēršot nepilnības.

 

Priekšnieka vietnieks (PV)

HYGxIWWUHtXl3wUpEGmVbyGTqCj4_yMIOus395VU-F9wEbB1ZR9ralHWhr1nPc6c7yoydh98Rp9jiERZbUFGdFtNio3Cwy8HUy5KURvmXkOdznos_8Q_M0-maIyK3s5lRDP_SurW

Priekšnieka vietnieks pilda visas administratīvās funkcijas departamentā, kā arī sniedz jebkāda veida palīdzību priekšniekam, kā arī citiem departamenta locekļiem. Atbildīgs par glābšanas dienesta attīstības plāniem, kā arī budžetu. PV ir informēts par visu dienesta darbību, kuru visbiežāk sniegs DP.

 

Divīzijas priekšnieks (DP)

w6s-INBWrNSH0aTa13JHZj-j1FRx7PMmWzSFvkycBBO8Sa8UtRiJvO80sBHMZN899NevptnEt1QDI82vW4LZUFZORTdKm3VcD4TdYEf1q_RgRMWIxcwVrKb_yVVOsj9eLMTZHCLA

Divīzijas priekšnieks veic administratīvās uzraudzības funkcijas. Jāsniedz atskaites par dienesta darbību priekšnieka vietniekam. Veido priekšlikumus par dienesta servisa uzlabošanas pasākumiem gan ugunsdzēsēju, gan mediķu atzariem. Sniedz palīdzību BP darbinieku kontrolē, arī uzraugot viņa pienākumu pildīšanu. Dienestā pilda arī tilta funkciju starp ārpus dienesta esošajām organizācijām (policija, valdības organizācijas, u.c.). Dienestu reprezentējoša persona. Izvirza darbības virzienus citu darbinieku karjeras izaugsmei. Īpaši uzrauga tieši vadības atzarā esošās pakāpes.

 

Bataljona priekšnieks (BP)

2xGhalEU7L-Wfn2S63Ag8c0ax0z7KBnQiKgd5-zMg8VNoo3YP3XWYemjdTvHhtWCFyb8ZLFA3WtGduBenZZrwZr8Anqf2VOi43PaZMReg0neqkSWnULqU1cdcH9he8MmEup4-0ab

Bataljona priekšnieks ir atbildīgs par abu atzaru darba grafikiem. Kontrolē, vai darbinieki pilda savus darba pienākumus, kā arī atbild par atvaļinājumiem un to izsniegšanu. Risina visas problēmas, kuras ir saistītas ar darba pienākumu nepildīšanu, kā arī uzrauga kapteiņu darbību.

 

Kapteinis (K)

_zIouA24UGgfukWDdCyn3Vdoqx6q3JAVOGpHppin7SVDcdOJ3rGcnyg1uozSEbSZCz_Gs5g2y1Lea6kAgN7V_dLKP9P61CRwg-scRH0ZN2nCO3SuvDZyQfbvyMe2GVCJDYsaZtQU

Kļūstot par galveno ārstu vai arī būdams leitnants, tev ir iespēja kļūt par glābšanas dienesta kapteini. Kapteiņa pakāpe ir atbildīga pozīcija, kas atbild par abu atzaru - mediķu un ugunsdzēsēju sekmīgu un mērķtiecīgu darbību. Kapteiņa galvenais pienākums ir uzraudzīt katra atzara augstākos amatus - GA un L, kā arī organizēt, lai abi iepriekš minētie pakāpju pārstāvji organizētu savu atzaru apmācības, veicot arī savu personīgo iesaisti apmācību veidošanā. Ja tu vēlies kļūt par kapteini no mediķu atzara, tev ir nepieciešams iziet pilnīgas ugunsdzēsēju apmācības, lai izprastu darbības specifiku.


 

Mediķu atzars

Galvenais ārsts (GA)

vCB78L0rqDFR7Ofc10RtF3VcloyMA0V6Fs0czSXI1unuWGh_PSJQujZ6pd8iEEQPFpi4Daen3WnTWOu0Q7Dlq51LZYAtYGr3Gh6uIKptMkyosZS2H4byvGMZWxEXGn4mYGXnF1rg

Augstākā pakāpe mediķu atzarā. Persona ir atbildīga par mediķu resursiem un tajā darbojošos personālu. Galvenā ārsta pienākumos iekļaujas visu pārējo mediķu uzraudzība, kas sevī iekļauj veikt arī medicīniskās apmācības pārējam personālam. GA ir ļoti labi jāpārzin mediķa darba specifika, tikai atsevišķos gadījumos dosies izsaukumos uz vietas, pārsvarā darbojas medicīnas iestādē uz vietas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties arī operatīvajā darbībā.
 

Vecākais paramediķis (VPM)

9xLmdy02bXq00jDYk8DqgdysEfSrFad10GjZ0dSXiwDLoNbuIyHEdvx8YO58MMMdCWy0OkRZnhfNXad9zRPXNsR-CMKKQ4j-m6ap4IQQJrhd_Ipggz2-z643Ze46AN1x-F9uht-8

Vecākais paramediķis ir kārtējais paaugstinājums, ko iegūst paramediķis pēc veiksmīga darba glābšanas dienestā. VPM ir tiesības veikt operatīvo iejaukšanos pacientam ārstniecības iestādē uz vietas. Tāpat saglabājas pienākums ar operatīvo transportlīdzekli braukt uz notikuma vietām, tomēr kā prioritāte tiek izvirzīta medicīniskās palīdzības sniegšana medicīnas iestādē. Atbild par pakļautībā esošajiem paramediķiem un to darbību.

 

Paramediķis (PM)

GpyGcj5ITR3sJr_D8JWd2Z7rl45xz-1_dcha4YQIIC1R3SniampbCc3xnD-3nYQk0hA11FQNyn8ZNdkm71Qe3gBTbu6DJhiQ8EE6aoZWxbw0ZwlZZyKuRJWc7OGuXer96BWppy1_

Paramediķis ir paaugstinājums, ko iegūst mediķis, kas ir pierādījis savas mediķa spējas darbojoties NMP. Paramediķim ir bagāta pieredze, ir tiesības pieņemt pacienta dzīvībai svarīgus lēmumus, injicēt ārstnieciskās vielas. Īpaši apmācīti mediķi ar paaugstinātu atbildības faktoru. Atbild par NMP un interniem.

 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP)

rcsqa2bXP5tDJfcjasTBlLCD2Uushep8CS8EEVfTI5kPhsPXOZ1qUZh4A_3Ihxnwt_98g_k-Gz8GzQ65_Gc3q-Q0WGwdo91rVOQrm5uo9a4SDeie4v1HELok5LP5snHXg0POkQZf

No angļu valodas EMT. Pēc veiksmīgas internatūras pabeigšanas, tu tiec paaugstināts uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku, kļūstot par pilnvērtīgu mediķi glābšanas dienestā, iegūstot piekļuvi dienesta transportlīdzeklim, kā arī iespēju pašam patstāvīgi veikt glābšanas darbus. NMP būs tas, kas parasti būs pie stūres dienesta transportlīdzeklim, veiks ar mazāku atbildības pakāpi saistītus glābšanas darbus. Mazāks pieredzes līmenis nekā paramediķiem.

 

Interns (I)

pIwG_61I6x-sgJQp0ZvpBrKT_NZeJh-8EXl3T_QWSA6rXtlh3g_NkQPzVtTw7PgeMONaBQf58vOEKrf96JoPLWh3Yy7ZNfCUIj93EFG08chYTSQjYy5hX9luhdHRxwiTSaIRj2iH

Ja esi izvēlējies kļūt par mediķi, sākuma kļūsti par internu. Tev ir tiesības braukt uz izsaukumiem kopā ar citiem mediķiem, veicot ikdienas glābšanas darbus, uzklausot augstākstāvošo mediķu komandas. Aizliegts vadīt dienesta transportlīdzekli patstāvīgi, izņemot, ja kāds augstākstāvošais ir devis attiecīgu komandu. Internatūras periods nav noteikts, katram tas ir savādāks atkarībā no tā, kā noteiktais darbinieks spēj sevi parādīt kā pilnvērtīgs mediķis.


 

Ugunsdzēsēju atzars

 

Leitnants (L)

Qn_wyj_qKiau-dwOtaRdACIm1WFYG4AYufBOrQZ4KCQjmozyTY2P41j0oegRgIC4acRpRqtH_w19wt1YCdi0ww2rixVpEu-HGClS8BUHfbHDpMvQQmXqUi0JHLBf0vxRx5PCVvx-

Augstākā pakāpe ugunsdzēsēju atzarā. Persona ir atbildīga par ugunsdzēsēju resursiem un tajā darbojošos personālu. Leitnanta pienākumos iekļaujas visu pārējo ugunsdzēsēju uzraudzība, kā arī pienākums veikt attiecīgas ugunsdzēsēju apmācības, kas sevī iekļauj arī medicīniskās apmācības. Jāpiemīt ļoti labai situācijas taktiskajai izvērtēšanai, pilnībā jāpārzin ugunsdzēsēja, kā arī paramediķa darbības specifika, atbildot gan par sava departamenta, gan glābšanas darbos iesaistīto dzīvībām.

 

Inženieris (UIN)

IU4Raiedj4amStPZ0lGgM30d_UPxzookv4Drsq0_36nFUvj5-6fioO69hZaoD6YocO5KhDddt9qhV4jL4o35kUe0NMHkMygHUv8OSDDGW10hivNlVJs_6XGYG4BBtV1zNVHfIohs

Ja vēlies specializēties tikai ugunsdzēsēja darbībā, pēc paaugstinājuma UII pakāpē, tev ir iespēja kļūt par inženieri. Persona, kura ir atbildīga par katru ugunsdzēsēju darbā esošo tehniku, tajā skaitā transportlīdzekļiem, ekipējumu u.c. Situācijas laikā atbildīgs par iekārtu pareizu darbību, ūdens pumpju, ugunsdzēšamo aparātu tehnisko stāvokli. Izsaukumos parasti atrodas pie dienesta transporta stūres. Nosaka, kāda tehnika tiks pielietota konkrētajā situācijā. Atbildīgs par zemākstāvošo ugunsdzēsēju darbībām.

 

Ugunsdzēsējs/paramediķis (U/PM)

CLDmHMPpr4HNhGASlLvs0u2aeFg3UmFmFMZe6Q4oKCuUrNBs68BGtXm0AS__LHXL5b0fnZrYdPpymm_fqQ3mLEP5UNxdLv4OWdWt473o8fgyp0xAYagQCFae8yQE29DUiCGHrIpB

Pēc paaugstinājuma UII pakāpē, tev ir iespēja kļūt par ugunsdzēsēju/paramediķi, jo ikvienam ugunsdzēsējam, uzsākot pilnvērtīgu darbu glābšanas dienestā, ir jāiziet padziļinātas medicīnas apmācības. Atrodoties šajā pakāpē, tavs primārais uzdevums saglabājas ugunsdzēsības jomā, bet tas nozīmē, ka īpašu vajadzību gadījumos, tev ir tiesības izmantot mediķu operatīvo transportu, medicīniskās palīdzības sniegšanai. Atbildīga dienesta pakāpe, kas ietver sevī lielu atbildību.

 

Ugunsdzēsējs II (UII)

gz38Pdis10QfRQFngBd5z0onrD0iXs_bt6GAQfvf5OkrKl8IVUG9M2Q0BalwqnyIjOQ-sCwMYN6OFL9iNjmP6ZOoASBZE36BepygHLGOmsTaCZspiQ1XiMj0ztiJ6quI_ov1XD6L

Ugunsdzēsējs II ir kārtējais paaugstinājums, ko iegūst ugunsdzēsējs par veiksmīgu darbību glābšanas dienestā, nesavtīgi strādājot. Attiecīgi ir tiesības izrīkot zemāku pakāpju ugunsdzēsējos, lai mērķtiecīgi paveiktu uzdevumu. Savu karjeru turpmāk ir iespējams ievirzīt divos veidos - kā ugunsdzēsējs/paramediķis vai inženieris.

 

Ugunsdzēsējs I (UI)

tL_QRJcFDO2Eh3_Cihrz_jD7DpTSmyIJgbuFcRaC4kGqGcV3N2rRbkY8A0kXu9yIIke03064UwTshVkbyEvbZW8BOW5bBwuKSEidqWn0zG1MZmDp5NSdTsmF9EHASkr37S1piMMF

Ugunsdzēsējs I ir paaugstinājums, ko iegūst probācijas ugunsdzēsējs pēc veiksmīgi pabeigta probācijas termiņa, kļūstot par pilnvērtīgu ugunsdzēsēju glābšanas dienestā, iegūstot piekļuvi dienesta transportlīdzeklim, kā arī iespēju pašam patstāvīgi veikt glābšanas darbus.

 

Probācijas ugunsdzēsējs (PO)

BT3O9VtHw4zb1zlhd3DqxYesXDPwwTGVwHCwY6vzaviiLlGRerghbwKNzjIbyuIbI7LJl_v52HQi3kwkR5QfKLp2mdyrJZwkwK-kEWOMt9HxxclYWhFbdPOFzVAqAbNzz9tA0S9D

Ja esi izvēlējies kļūt par ugunsdzēsēju, sākuma kļūsi par probācijas ugunsdzēsēju. Tev ir tiesības braukt uz izsaukumiem kopā ar citiem ugunsdzēsējiem, veicot ikdienas glābšanas darbus, uzklausot augstākstāvošo ugunsdzēsēju komandas. Aizliegts vadīt dienesta transportlīdzekli patstāvīgi, izņemot, ja kāds augstākstāvošais ir devis attiecīgu komandu. Probācijas periods nav noteikts, katram tas ir savādāks atkarībā no tā, kā noteiktais darbinieks spēj sevi parādīt kā probācijas ugunsdzēsējs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

6. OOC Informācija.

Ši frakcija ir vienmēr bijusi tāda, kurai darbiniekus vajag, un vajadzēs. Pārsvarā visi skrien pelnīt naudu, ja tu vēlies šeit nākt un krāt naudu, tad nekas nesanāks. Ja tiksi pieņemts par ārstu, kā jau pēc hierarhijas redzi, tu tiksi pieņemts par Internu, vai Probācijas ugunsdzēsēju, tas nozīmē, ka visu laiku tev būs jābrauka ar kādu, kas ir augstākā rangā par tevi.

 

Šeit iespējams ik pa laikam tiks iemesti kādi screenshoti no frakcijas darbības, un situācijām.

 

 

 

Credits : @BernarsK, Wikipedia, Google, LAFD Mājaslapa, un paša darbs arī ieguldīts. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×